Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

O S T A T N I E         A K T U A L N O Ś C I
Kontrola na drodze 23.10.2014  
Ponad 100 tys. sztuk papierosów, a także alkohol bez polskich znaków akcyzy zarekwirowali funkcjonariusze Służby Celnej z Piotrkowa Trybunalskiego w trakcie kontroli przeprowadzonej 21 października br.
Służba Celna na Europejskim Forum Gospodarczym- Łódzkie 2014 21.10.2014  
Reprezentanci władz państwowych i samorządowych, dyplomaci, przedstawiciele biznesu i nauki z niemal całej Europy, a także Chin, Indii, Turcji oraz Stanów Zjednoczonych wzięli udział w VII Europejskim Forum Gospodarczym-Łódzkie 2014. W tym ważnym dla regionu wydarzeniu gospodarczym, które odbyło się w Łodzi, 14 i 15 października, uczestniczyła również Służba Celna.
Przyłapany na gorącym uczynku 17.10.2014  
Ponad 215 tys. sztuk papierosów, ponad 130 kg tytoniu oraz 240 litrów alkoholu bez polskich znaków akcyzy zarekwirowali wspólnie funkcjonariusze Służby Celnej z Kutna oraz policjanci z Łęczycy w trakcie kontroli przeprowadzonej 9 października br.

[ wszystkie aktualności ]

O S T A T N I E         K O M U N I K A T Y
Przewozy do Rosji z odprawą importową na Białorusi 30.10.2014  

W związku z odprawami na Białorusi towarów przewożonych do Rosji, Służba Celna zwraca uwagę przedsiębiorców transportowych na możliwe sankcje ze strony białoruskich władz celnych za niezgodne z przepisami wykorzystanie czasowo wwiezionych środków transportu na terytorium Unii Euroazjatyckiej (art. 344 Kodeksu Unii Euroazjatyckiej).

Raport Doing Business: Jesteśmy coraz bardziej przyjaźni biznesowi 30.10.2014  
Polska zajęła 32. miejsce w zestawieniu 189 państw ocenianych pod kątem łatwości prowadzenia prywatnych firm. Z rankingu Banku Światowego Doing Business na 2015 r. wynika, że ułatwienia poprawiające klimat biznesowy w naszym kraju zapewniają Polsce status lidera Europy Środkowo-Wschodniej.
Służba Celna dla biznesu-zaproszenie na konferencję 07.10.2014  
Ministerstwo Finansów zaprasza przedsiębiorców do wzięcia udziału w konferencji z udziałem wiceministrów finansów i gospodarki. Konferencja poświęcona będzie współpracy Służby Celnej z innymi organami państwowymi biorącymi udział w obsłudze obrotu towarowego z zagranicą.

[ wszystkie komunikaty ]

Gry Hazardowe
EMCS
EORI - Wspolnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotow GospodarczychZanim podpiszesz

Elektroniczna Skrzynka Podawcza