Informacja w sprawie zmiany przepisów o opłacie skarbowej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu.

Organami podatkowymi w sprawach opłaty skarbowej są wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Właściwość miejscowa:

Właściwość miejscową wójta, burmistrza lub prezydenta określa się następująco:

  • od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – organem właściwym jest organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję)
  • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – organem właściwym jest organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.


Poniżej przedstawiamy wykaz kont bankowych, na które należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej:

  • Urząd Miasta Łodzi - 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016
  • Urząd Miasta Piotrków Trybunalski - 55 1560 0013 2322 6887 8000 0003


Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225 poz. 1635).

Gry Hazardowe
EMCS
EORI - Wspolnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotow GospodarczychZanim podpiszesz

Prawa konsumenta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Szkolenia dla funkcjonariuszy Sluzby Celnej w ramach norweskiego mechanizmu finansowego